servis

  • damıtma yapılarak ( su, yağ veya havada su verme sıcaklığnda)
  • normalize tavlama
  • çözücü madde ile tavlama
  • EN 10084-tavlama uygunluğu bulunan, daha iyi işlenebilirlik seviyesine ulaşmak için ısıl işlem
  • BG (+FP), BF (+TH), (+A), (+S)
  • GKZ tavlama
  • numunelerin ısıl işlem sonrası çelik çubuk için test edilmesi
  • çelik çubukların düzleştirilmesi
  • ısıl işlem sonrası ve düzleştirme sonrası ayarlama