çevre politikası

Poldi Hütte şirketi üretim aktivitelerinde, yürülükte olan çevre mevzuatı ve her bir standardının getirdiği zorunlulukları sıkıca takip etmektedir.

Temel Döküman IPPC

Kirlilik Önleme Entegresİ

Poldi Hütte şirketi 76/2002 nolu Kirlilik Önleme Entegresine tabidir. Şirket 30 Ekim 2006 yılında Kirlilik Önleme İzni elde etmiştir.Bu belge ile şirket, üretim prosedürlerini 30 Ekim 2007 sonrasında da yürütme hakkına sahiptir. Bu izin mevcut şirket operasyonlarına göre  bazı çevresel kriterler belirler ve üretimin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için bir eylem ve modernizasyon planı yapar.

IPPC içeriği ( bununla sınırlı olmaksızın) :
Emisyon limiti
Ses limiti
Atık
Kimyasal maddeler
Su
Hasar- Bakım

Hammadde Satınalma

Hammadelerin etkin ve ekonomik kullanımı için üretim ve bakım amacıyla hammaddeler şirket yönetimi tarafından dikkatlice izlenir. Giriş malzemelerinin alımında çevre dostu ve kaliteli ürün alımına ilşkin çeşitli kurallar getirilmiştir. Seçilen malzemeler bu yönleri ile değerlendirilir. Uygunluk beyanı, güvenli veri sayfaları ve diğer üretim belgeleri gereklidir.

Hava Koruma

Tüm çalışan üretim birimleri (hava kirliliği kaynakları gibi) korunmaktadır, ve şimdiye kadar verilen emisyon limit yaklaşımından farklı olarak sağlanır bu. Kirletici emisyon, mevzuata uygun şekilde yetikliler tarafından gerekli ölçümler yapılarak doğrulandı. Fırın üniteleri temel kirleticilerin yıllık ölçümlerine tabidir- katı emisyonları, karbondioksitler ve azot oksitleri. Her üç yılda, diğer maddelerin emisyonları etkin mevzuata uygun olarak ölçülür.

 

Emisyon tipi

Limit

Performans

İzin verilen limitin kullanılan yüzdesi

Katı emsiyonları

30 mg/ m3

3.6 - 6 mg/ m3

20 %

Karbon monoksit -CO

1000 mg/ m3

132 mg/ m3

13.2 %

Azot oksitleri- NO2 olarak

400 mg/ m3

4.7 mg/ m3

1.2 %

Arsenik As

2.0 mg/ m3

0.000 026 mg/ m3

0.0013 %

Kadmiyum Cd

0.2 mg/ m3

0.002 78 mg/ m3

1.4 %

Kurşun - Ph

5.0 mg/ m3

0.014 9 mg/ m3

0.3 %

Cıva - Hg

0.2 mg/ m3

0.000 031 mg/ m3

0.02 %

Polisiklik aromatik hisrokarbonlar - PAH

0.2 mg/ m3

0.000 76 mg/ m3

0.4 %

Polikarbonlu benzaldoksin-PCDD ve polikarbonlu dibenzoforas

0.1 n g TEQ/m3

0.010 8 ngTEQ/m3

10.8 %

Poliklorlanmış bifeniller - PCB

0.2 mgTEQ/m3

0.000 62 mgTEQ/m3

0.3 %

Üretim birimleri operasyon onaylı bir kullanma talimatı tarafından düzenlenir.

 

Atık yönetimi
Poldi Hütte Şirketinin atık yönetimi onaylı bir atık yönetimi planı tarafından düzenlenir ve atıkların taşınması için kurum için işletim düzenlemeleri vardır.Atıkların en aza indirilmesi ve geridönüşümün maksimize edilmesi için sürekli yeni yollar arıyoruz. Etkili ve ekonomik atık hizmetleri elde etmek için ihaleler yürütüyoruz.

Su yönetimi
Firmamız kanalizasyon suyu kirletme limitini dikkate almaktadır.  Tüm birimlerin soğutma ekipmanlarını aşama aşama yeniden yapılandırılmakta ve su kirliliğinin azaltılması için su tüketimi azaltılmaktadır. Su yaşamı için tehlike oluşturan maddeler alanında düzenleme yapan bir acil durum planımız vardır.

Malzeme Ambalajlarını işlenmesi

Poldi Hütte malzeme ambalajlarının işlenmesi için EKOKOM sistemine dahildir.