Çelikhane

EAF fırını

EAF fırınından ilk olarak 1899 yılında söz edildi. P. Héroult EAF fırınında çelik üretimi patentini aldı.

İlk dökme,elektrik ark ile 17.02.1906’da 500kg ile yapıldı. O zamandan bu yana elektrik ark fırını dünya çelik üretiminde devamlı olarak geliştirildi. Günümüzde dünya çelik üretiminin %30’undan fazlası EA Furnace’i bilmektedir.

EA fırını kütle üretime uygundur. Neredeyse tamamı hurdalar ile oluşturulur. EA fırını değişken bir biçimde kullanılabilmektedir. Genel olarak dökme çelik gibi haddelenmiş uzun ürünler için kullanılır.

Üretim için tercihli olarak geniş çelik ürünler kullanılır. Kurulu fırın aşağıdaki parametlere sahiptir.

Fırın çeşidi:AC-elektrik ark fırını
Fırın kapasitesi:30 t
Nominal dönüştürücü çıktısı:12MVA+25% mevcut
Nominal fırın çapı:ca.4.700 mm
Fırın kapasitesi:55 m3
AC Elektrik Ark Fırını- Çelikhane , POLDI s.r.o.

Pota aracı

Pota ocağı eritme alanı olarak kullanılmaktadır.Bu alanda fosfor giderme ve alaşım ekleme tamamlanmaktadır. Kalıp bitirme pota ocağında yapılmaktadır.Burada çelik  gerekli kesin bileşime ulaşmakta, kükürdü ayırma tamamlanmakta ve kalıp homojenleştirilmektedir.

Pota ocağı-Çelikhane , POLDI s.r.o.

VD/ VOD tesisi

VD/VOD’de gaz giderme tamamlanmaktadır.Bu yolla düşük hidrojen ve kısmen düşük nitrojen içeriğine ulaşmak mümkün olup, tamamlanmış malzeme içerisinde topak oluşumu önlenmektedir. Bu tesis aynı zamanda oksidik içyapısal temizlikte iyileşme sağlamaktadır.

VD/VOD - Çelikhane, POLDI s.r.o.

Dökme tesisi

Poldi çeliklerinde döküm alttan başlanılarak yapılır. Ingot ölçüleri 700kg ile 55 ton arasındadır. 2 adet döküm kanalı ve 2 adet döküm vinci mevcuttur.  13 tondan başlayan ağır ingotların dökümü ,döküm arabaları ile yapılmaktadır.

Pota aracı, döküm kanalı- Çelikhane, POLDI s.r.o.